• ÁSZF

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. SZERZŐDŐ FELEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

  Jelen általános szerződési feltételek az Da Capo Kft. által üzemeltetett, a http://designertaskashop.hu/  webcímen elérhető webáruház útján történő termékértékesítés általános feltételeit szabályozzák. Jelen általános szerződési feltételek bármikor megtekinthetők a http://designertaskashop.hu/ internetes oldalon. Szerződő felek az Da Capo Kft, mint eladó (a továbbiakban: Eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló). Vásárló lehet bárki, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

  Cégnév - Da Capo Kft.

  Székhely - 1084 József utca 6

  Cégjegyzékszám - 01-09-260524,

  Adószám - 10804465-2-42

  Weboldal - www.designertaskashop.hu

  Telefon - + 36 70 383 0 383

  E-mail: - info@designertaskashop.hu

   

  2. A VÁSÁRLÁS MENETE

  A Vásárló a www.designertaskashop.hu oldalon adhatja le megrendelését, melyben az adatlap kitöltésével a megrendelés teljesítéséhez, a termék szállításához és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Vásárlásra kizárólag a www.designertaskashop.hu oldalra regisztrált és bejelentkezett felhasználók jogosultak. Eladó a megrendelést a megadott adatoknak megfelelően teljesíti. Vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő minden kárt Vásárló visel. Eladó jogosult a Vásárló által megadott adatokat ellenőrizni. A nyilvánvalóan hamis adatok esetén Eladó jogosult a megrendelést törölni. A Vásárló által hibásan megadott adatokat Vásárlónak az Da Capo Kft. ügyfélszolgálatához eljuttatott kérésére Eladó módosítja. Az adatmódosításból eredő esetleges többletköltségeket Vásárló viseli. A termékek leírását, jellemzőit és árát Eladó a termékek adatlapján tünteti fel. Az árak forintban értendőek, és az ÁFA-t tartalmazzák. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén Eladó jogosult azokat kijavítani, ha valamely termék vagy annak ára elírás, vagy téves információ alapján került feltüntetésre, az Eladó jogosult a megrendelést törölni. Az Eladó a megrendelés törléséről Vásárlót e-mailen értesíti. A Vásárló a megrendelni kívánt termékeket „kosárban” gyűjti össze, majd a „tovább” gomb megnyomásával választhat a szállítási opciók közül. Itt kerül feltüntetésre, hogy Vásárló milyen szállítási módok közül választhat és az egyes szállítási módok milyen díjjal járnak. A szállítási mód kiválasztását követően Vásárló jóváhagyja a megrendelést a jelen általános szerződési feltételek megismerése és elfogadása után, ekkor a rendszer a megrendelést Eladóhoz továbbítja. A megrendelés jóváhagyásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat. A megrendelést Eladó iktatja, így az a felek között létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendelés megérkezéséről Eladó e-mailen automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékek mennyiségét, összegét, a szállítási és számlázási címet, a megrendelő elérhetőségeit és a megrendeléshez tartozó megjegyzést. A megrendelés feldolgozása során Eladó e-mailen vagy telefonon keresheti meg Vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében.

  3. SZÁLLÍTÁS

  Szállítási feltételek alatt kétféle szállítási mód közül tud választani a vásárló. 

  Személyes átvétel esetén e-mailt küldünk a rendelés regisztációjáról, majd a következő e-mailben közöljük mikortól vehető át a csomag. A regisztrált rendelésben szereplő árukat három munkanapig tároljuk az Ügyfélszolgálaton, majd az Eladó eláll a szerződéstől.

  Futárszolgálattal történő szállítási mód választása esetén az alábbiak szerint járunk el: Eladó a megrendelt terméket a megrendelés során a GLS futárszolgálattal juttatja el Vásárlóhoz.  A hétköznap 14 óráig leadott rendeléseket még aznap regisztráljuk és továbbítjuk a futárszolgálatnak, aki 2 munkanapon belül kézbesíti, a 14 óra után leadott rendelések a következő munkanap kerülnek regisztrálásra. A regisztráció megtörténtéről e-mailben értesítjük a Vásárlót. A szállítási díj belföldön súlytól függő Ft.  A csomagok kézbesítését a futárszolgálat hétköznapokon 8-17 óra között vállalja. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, abban az esetben másodszori kézbesítésre kerül sor. Ha a másodszori kézbesítés is sikertelen, akkor a futárszolgálat felveszi a kapcsolatot a Vásásrlóval cím és időpont egyeztetés végett. A futárszolgálat maximum öt napig tárolja a csomagot, és ha a harmadik kísérlet is sikertelen a csomagot visszaszállítja az Ügyfélszolgálatra. Vásárló köteles a terméket átvételkor megvizsgálni, illetve a szállítmány tartalmát tételesen ellenőrizni, és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően Eladó a Vásárló hibás teljesítésre vonatkozó reklamációját nem fogadja el. Ha a csomag tartalma a kézbesítéskor sérült, akkor a Vásárló köteles a futárral jegyzőkönyvet felvetetni és a küldeményt visszaküldeni. Ennek elmulasztása Vásárló terhére esik. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy  a szállítmányt átveszi, illetve meghatalmazott útján gondoskodik annak átvételéről.    Amennyiben bármilyen kérdése van forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 70 383 0 383 telefonszámon vagy e-mailben az info@designertaskashop.hu –on.

  4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

  Ha a kiszállítást választja fizethet előreutalással (saját bankon keresztül) vagy utánvétellel készpénzben a futárnak. Személyes átvétel esetén fizethet előreutalással (saját bankon keresztül) vagy a csomag átvételekor készpénzben az ügyfélszolgálaton.

  5. ELÁLLÁS

  Vásárló a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 (nyolc) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. Nem gyakorolhatja a Vásárló az elállási jogát a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben. Vásárló az elállást írásban (az ügyfélszolgálathoz postai úton vagy e-mail útján eljuttatott levélben) köteles Eladónak bejelenteni. Amennyiben a Vásárló a termék árát már megfizette, Eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti az összeget a Vásárló által megadott bankszámlára történő átutalás útján. A Vásárló a terméket köteles visszajuttatni eredeti csomagolásban, sérülésmentesen. Amennyiben a Vásárló a terméket nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni, Eladó a terméket nem veszi vissza, a vételárat nem köteles visszaszolgáltatni, és a terméket Vásárló költségére visszaszállíttatja Vásárló részére.

  6. ADATVÉDELEM

  Eladó a megrendelés során kizárólag olyan adatokat kér Vásárlótól, melyek a megrendelés teljesítéséhez, a szállításhoz, valamint a számla kiállításához szükségesek és elégségesek. Eladó a Vásárló által megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel, Vásárló adataihoz csak Eladó munkatársai férhetnek hozzá, Vásárló adatait Eladó csak a megrendelés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók (pl. futárszolgálat) adja át, más személyek részére nem továbbítja. A megrendelés jóváhagyásakor lehetősége van Vásárlónak Eladó elektronikus hírlevelének megrendelésére. A hírlevél megrendelése a vásárlásnak nem feltétele. A hírlevél megrendelése esetén az ehhez megadott Vásárlói adatokat Eladó külön kezeli, kizárólag a hírlevél kézbesítése céljából. Ezen adatokat Eladó harmadik személyek részére nem továbbítja. A hírlevél küldéséhez adott adatkezelési hozzájárulását Vásárló az ügyfélszolgálathoz eljuttatott levélben bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Eladó a Vásárló adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, adatkezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXVI. törvény, és az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek. Adatkezelési azonosítónk:

  7. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

  Eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver, vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért. Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Eladó nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a * a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, * az adatok bárki által történő megváltoztatásából, * az információtovábbítási késedelemből adódó, * vírusok okozta, * vonal, vagy rendszerhibából adódó hibákért. Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve a jelen általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.

  8. VÁSÁRLÓI KÉRDÉSEK, PANASZOK

  Vásárló esetleges panaszaival Eladó ügyfélszolgálatához fordulhat. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: info@designertaskashop.hu és + 36 70 383 0 383. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

  A hatályba lépés dátuma: Budapest, 2015. Október 31.